Obec Markvartovice
ObecMarkvartovice

Aktuality

Zobrazeno 211-240 ze 290

Sběr vyřazeného textilu

Datum: 5. 6. 2020

Vážení občané,
v pondělí 15. června do 8.00 hod. ráno můžete připravit před své domy vyřazený textil a oděvy do igelitových tašek nebo pytlů. Sběr budou zajišťovat pracovníci technických služeb obce Markvartovice a následně bude darován Armádě spásy. Jedinou podmínkou příjmu oblečení je, aby bylo čisté a funkční.
Darovat můžete:
Zachovalé, čisté a nepoškozené letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, polštáře, deky, obuv, dětské kočárky, hračky, sportovní náčiní, apod.
Pokud se potřebujete zbavit již nepoužitelného a nefunkčního oblečení využijte sběr velkoobjemového odpadu nebo popelnici.

Knihovna Ludgeřovice

Datum: 2. 6. 2020

Oznamujeme občanům, že od 01.06.2020 je půjčovní doba Obecní knihovny v Ludgeřovicích pondělí a středa v době od 8 do 12 hod. a od 12:30 do 17 hod.

Informace o zrušení kulturních akcí 2

Informace o zrušení kulturních akcí

Datum: 25. 5. 2020

Vážení občané,
letošní oslavy Odpustu jsou zrušeny. V neděli 7. června se bude konat tradiční průvod ke Kapli Nejsvětější Trojice, kde bude v 10:00 hod. sloužena slavnostní mše na zahradě u kaple.
Další letní akci Oslavy 100. výročí připojení obce k Československu a Oslavy 110. výročí SDH Markvartovice přesunujeme na rok 2021.
Letos nám to není přáno. Důvody všichni známe, tak nesmutněme a pojďme se těšit na příští rok!

Mažoretka - nábor

Mažoretky MK Ballerisimo - nábor

Datum: 22. 5. 2020

Milé slečny,
chcete se přidat k mažoretkám MK Ballerisimo? Každé úterý odpoledne pořádají nábor nových mažoretek. Více informací na www.ballerisimo.cz

Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie

Datum: 20. 5. 2020

Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během epidemie podporujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této podpoře jsme mohli být během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a osamocení, odkázáni na pomoc našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se to podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech, tak v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování našim charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali v první linii. S vědomím toho, že i přes přísná preventivní opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe i své blízké. Denně prokazují obrovskou odvahu a odhodlání. Nebojím se je označit slovem „hrdinové“. Pandemie nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby pro společnost důležité a že bychom si měli vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti pracují.
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je velmi náročné. Technicky i finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři, tedy nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.
Velké poděkování patří Moravskoslezskému kraji za pomoc s ochrannými pomůckami a také městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.

Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín

Provoz MŠ Markvartovice od 1. 6. 2020

Datum: 18. 5. 2020

Vážení rodiče,
provoz Mateřské školy Markvartovice začíná od 1.6.2020.
Provozní doba mateřské školy zůstává stejná. V příloze Vám zasílám důležitá hygienická a organizační opatření pro naši MŠ.
V případě zájmu o docházku do MŠ od 1.6.2020 je zákonný zástupce povinen podepsat a doručit do školky "Čestné prohlášení"- viz. příloha.
Možnosti doručení:
1. vhozením do poštovní schránky MŠ
2. datovou schránkou na adresu (jhmkuna)
3. emailem (msmarkvart@seznam.cz)
4. osobně nejpozději v den nástupu do MŠ
Pokud si zákonný zástupce nemá možnost tiskopis vytisknout, prosím kontaktujte řed. MŠ Balgarovou Dagmar, tel. 721 638 690. Pokud nebude tiskopis nejpozději v den nástupu odevzdán, nebude dítěti umožněna osobní účast v MŠ.
Chcete-li, aby Vaše dítě navštěvovalo MŠ, přihlaste si stravu na www.strava.cz a to nejpozději do čtvrtku 28.5.2020 do 12,00 hodin. ŠJ Ludgeřovice nebude děti hromadně ke stravě přihlašovat z důvodu nepovinné docházky (předtím jste děti v systému odhlašovali, nyní je přihlašujete). Přihlášení bude platné do 30.6.2020.
V případě nejasností a jakýchkoliv dotazů se obraťte na řed. MŠ (telefonicky, emailem).
Děkujeme za pochopení, přeji Vám klidné dny a budeme se na Vás těšit.
Balgarová Dagmar, řed. MŠ Markvartovice, tel: 721 638 690, email: msmarkvart@seznam.cz

Provoz OÚ Ludgeřovice

Datum: 18. 5. 2020

Vážení občané,
v příloze Vám zasíláme informaci o provozu Obecního úřadu v Ludgeřovicích od 18. 5. 2020.

Křídlatka

Plánovaná likvidace křídlatky

Datum: 14. 5. 2020

Vážení občané,
v červenci tohoto roku započne v naší obci několikaletý proces likvidace křídlatky. Jelikož likvidace této invazivní rostliny má smysl pouze v případě, že se rostlina dlouhodobě likviduje ve všech lokalitách zároveň, žádáme Vás o nahlášení parcelních čísel vašich pozemků napadených křídlatkou, dále budeme potřebovat Vaše jméno a telefonní číslo, abychom Vás mohli o postupu likvidace informovat. Všechny finanční náklady spojené s likvidací křídlatky na obecních i soukromých pozemcích bude hradit obec. Své požadavky zasílejte na e-mail: urad@markvartovice.cz nebo osobně na podatelně OÚ.

Sběr jedlých olejů a tuků

Sběr jedlých olejů a tuků

Datum: 12. 5. 2020

Vážení občané,
v rámci třídění odpadu naše obec zajišťuje od července 2019 také sběr jedlých olejů a tuků z domácnosti do speciálně označeného kontejneru v areálu technických služeb. Oleje a tuky nepatří do kanalizace. Naše domácí odpadní vedení se občas i díky tukům zanese a pak bohužel nastupuje chemie. Chraňme si životní prostředí a třiďme i tento odpad.
Více informací v příloze.

Kompost

Prodej kompostu

Datum: 4. 5. 2020

Marius Pedersen Group nabízí k prodeji kompost o různých zrnitostech.

Cena stočného od 1. 5. 2020

Datum: 23. 4. 2020

Vážení občané, od 1. května 2020 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava zohledňují snížení sazby daně z přidané hodnoty o pět procentních bodů, které vstupuje v platnost 1. května 2020. Novela zákona o DPH přeřazuje úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí a také odvádění a čištění odpadní vody včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi z první snížené sazby daně do druhé, tedy z 15 % na
10 %. Cena stočného v obci Markvartovice se od 1. 5. 2020 mění na 41,25 Kč s DHP.

Obnovení úředních hodin OÚ

Datum: 17. 4. 2020

Vážení občané,
od 20. dubna 2020 jsou obnoveny úřední hodiny Obecního úřadu:
Pondělí: 7.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
Středa: 7.30 - 12.30 / 14.00 - 17.00
I nadále platí dodržování všech opatření proti šíření virového onemocnění COVID 19.
• Návštěva úřadu jen v nutných případech, které není možno vyřídit telefonicky, e-mailem apod.
• U vstupu zazvoňte a sdělte důvod své návštěvy.
• Do budovy bude umožněn vstup vždy pouze jedné osobě.
• Při vstupu do budovy obecního úřadu použijte připravenou dezinfekci na ruce.
• Samozřejmostí je používání roušky.
• Dodržujte 2 m bezpečnostní rozestupy od zaměstnanců úřadu a dalších osob.
Děkujeme Vám všem, kteří svým zodpovědným přístupem pomáháte zvládnout tuto náročnou situaci v této nelehké době.

Upozornění

Datum: 14. 4. 2020

Vážení občané, i v naší obci už máme pozitivně testovanou osobu. Buďte obezřetní, dodržujte všechna pravidla proti šíření nákazy COVID 19.


Prodejna TEMPO Markvartovice informuje o změně otevírací doby

Datum: 14. 4. 2020

Vážení občané, od středy 15.4.2020 bude změna otevírací doby v prodejně Tempo Markvartovice.
Prodej od 8:00 do 13:00 hod., v sobotu od 7:00 do 10:30 hod. a to až do odvolání.

Obecné doporučení pro seniory

Datum: 14. 4. 2020

Vážení občané, v příloze naleznete Obecné doporučení pro seniory v době šíření virové nákazy onemocnění COVID-19.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Datum: 7. 4. 2020

Vážení občané,
v příloze se můžete seznámit s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.dubna 2020.

Výzva hejtmana kraje

Datum: 3. 4. 2020

Hejtman kraje vyzývá občany k zodpovědnému chování. Pokud to není nezbytně nutné (cesta do práce, zajištění základních potřeb apod.), občané by měli být disciplinovaní a nenavštěvovat své příbuzné a známé.
Všechny osoby, které jsou v karanténě z důvodu cestovatelské anamnézy a nemají příznaky, budou na jejím konci testováni rychlotesty.

Jak nakládat s odpady

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Datum: 2. 4. 2020

Vážení občané,
Mimisterstvo životního prostředí předkládá postup ohledně nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie.

Upozornění na krádež a ničení soukromého majetku

Datum: 1. 4. 2020

Vážení občané,
v posledních dnech jsme obdrželi několik informací od spoluobčanů o pohybu cizích osob na soukromých pozemcích, pokusu o vypáčení zámku u garáže a o krádeži dětského kola ze zahrady. Policie je informovaná a dle svých možností budou v častějších intervalech naši obec projíždět. Žádáme Vás, abyste v případě vypozorování nějaké nekalé činnosti bezodkladně kontaktovali Policii ČR na tel. č. 158.

Bioodpad

Datum: 31. 3. 2020

Vážení občané, od příštího týdne nám opět začíná kombinovaný svoz odpadu z domácností, který nyní bude vyvážen až do poloviny listopadu ve 14 denních intervalech. V příštím týdnu budou poprvé vyvezeny kontejnery (hnědé) na BIO odpad z domácností a zahrádek. Ohledně přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad Vám sdělujeme, že s o hledem na Nařízení vlády ČR o omezení pohybu osob pouze na vycházení za prací, nezbytnými nákupy, k lékaři či na úřady a k omezení osob být na veřejně dostupných místech pouze po dvou, budou kontejnery přistaveny nejdříve po velikonočních svátcích, a to s ohledem na aktuální vývoj situace a dle doporučení vlády ČR.


Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny

Datum: 31. 3. 2020

Provozovatel distribuční soustavy společnost ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovoluje informovat o zrušení plánovaného prerušení dodávky elektřiny, které se mělo konat v naší obci dne 2.4.2020. O náhradním termínu budete informováni v dostatečném předstihu.Sbírka zákonů ČR ze dne 25.3.2020

Datum: 27. 3. 2020

Vážení občané,
v příloze naleznete Sbírků zákonů ČR jejichž předmětem jsou úpravy některých zákonů v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii

UPOZORNĚNÍ Finančního úřadu pro MSK

Datum: 27. 3. 2020

Upozornění pro občany na sběrné boxy umístěné v budovách finančních úřadů, které jsou v provozu pro osobní „odevzdání“ daňových přiznání v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

Mimořádné opatření

Datum: 27. 3. 2020

Vážení občané,
v příloze naleznete Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně zákazu maloobchodního prodeje v některých prodejnách a jeho výjimky ze dne 26.3.2020.

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření

Datum: 27. 3. 2020

Vážení občané, v příloze naleznete Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 26.3.2020.

Upozornění na dodržování mimořádných opatření

Datum: 26. 3. 2020

Vážení spoluobčané, před námi je víkend s vyhlídkou pěkného jarního počasí, které nás bude lákat k procházkám a k pobytu v přírodě. Nezapomínejte prosím, že stále platí mimořádná opatření vydaná vládou ČR a Ministerstvo zdravotnictví ještě přitvrzuje v opatřeních. Lidé mohou být na veřejně dostupných místech maximálně po dvou a to až do 1. dubna.
Dodržujte toto a všechna další opatření proti šíření nákazy. Situace je velice vážná, počet nakažených stoupá každým dnem, lidé s onemocněním koronavirovou nákazou jsou už i v okolních obcích a nákazu si nepřivezli ze zahraničí, ale většinou při kontaktu s nezodpovědnými občany. Omezte kontakty s ostatními lidmi na minimum. Dohlédněte na své náctileté potomky, kteří pravidla rádi porušují a stále se shlukují ve větším počtu na veřejně přístupných místech. Buďme zodpovědní k sobě i ke svému okolí. Před zavlečením nákazy domů chraňme také naše starší spoluobčany.
Přeji nám všem hodně zdraví.
A nezapomeňte, rouškou chráníte své okolí a okolí zase rouškou chrání vás.
Šité textilní roušky pro občany naší obce jsou stále k dispozici, stačí o ně požádat SMS zprávou na tel. čísle 606 433 667.
Ing. Pavel Myslivec
starosta

workout

Vandalismus

Datum: 26. 3. 2020

VANDALISMUS,
i v této napjaté době, kdy většina světa řeší koronavirus se mezi námi najdou takoví chytráci, kteří svůj volný čas tráví ničením obecního majetku. Víceúčelové hřiště, které obec vybudovala za nemalé peníze pro všechny naše občany, se stalo prostředkem zábavy pro dva kluky, kteří neměli nic lepšího na práci než likvidovat dopadovou plochu u workoutu. Možná, že se posléze ozvalo jejich černé svědomí a druhý den vrátili, co dříve odcizili. Svůj čin provedli pod rouškou tmy a snažili se obličeje skrývat před kamerami, ale jistě nebude problém pro někoho z jejich vrstevníků jejich totožnost odhalit. Obec poté bude samozřejmě požadovat náhradu za poškozený majetek. Další výtečník se rozhodl v těchto krizových dnech, kdy je pohyb osob omezen pouze na cestu do práce a na zajištění nezbytných nákupů zkrášlit část naší obce svým odpadem a založit novou černou skládku. A to i přesto, že v naší obci stejně jako ve všech sousedních obcích jsou pravidelně přistavovány kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad, kde každý může své již nepotřebné věci odevzdat zcela bezplatně. Škoda, že i takto se chovají naší spoluobčané.

Informace ze zasedání Krizového štábu Moravskoslezského kraje

Datum: 25. 3. 2020

Opětovně vyzýváme občany, aby nenavštěvovali své babičky a dědečky, které tím mohou za současné situace ohrozit. Buďte s nimi v kontaktu jiným způsobem, např. telefonicky. I např. při donášce nákupu,léků, omezte délku kontaktu na minimum, zachovávejte odstup, všichni
používejte ochranu obličeje.

Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

Datum: 25. 3. 2020

Vážení občané v příloze se dočtete aktuální informace ohledně projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu

Omezení volného pohybu osob v celé České republice prodlouženo do 1. 4. 2020

Datum: 25. 3. 2020

Omezení volného pohybu osob v celé České republice, které má zabránit šíření koronaviru, prodloužila dnes vláda do středy 1. dubna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) novinářům po zasedání kabinetu řekl, že do stejného data dnes ministři prodloužili všechna dříve přijatá opatření. Původní zákaz platil od pondělí 16. března do úterý 24. března do 06:00.

Zobrazeno 211-240 ze 290

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1 2 3

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Zdarma ke stažení:

V obrazeGoogle playApp Store

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, neděle 26. 9. 2021
oblačno 23 °C 12 °C
pondělí 27. 9. jasno 22/13 °C
úterý 28. 9. oblačno 19/11 °C
středa 29. 9. polojasno 17/8 °C