Obec Markvartovice
ObecMarkvartovice

Rada a komise obce


Rada obce


Členové
 • Ing. Pavel Myslivec, starosta obce (uvolněný pro výkon funkce)
 • Zuzana Pistovčáková, MBA, místostarostka (uvolněná pro výkon funkce)
 • Ing. Pavel Merta (neuvolněný)
 • Ing. Drahomíra Robenková (neuvolněná)
 • Petr Martinek (neuvolněný)

Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva. Počet členů Rady obce Markvartovice je 5.
Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce i jiné osoby. Obvyklým místem zasedání je kancelář starosty v prvním patře budovy Obecního úřadu v Markvartovicích.
Rada je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
Rada je schopna se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů.
Rada vydává jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.


Komise rady obce

 
Komise pro občanské záležitosti

Předseda: Mgr. Šárka Kubišová
Členové: Irena Bočková, Milada Bušová, Hedvika Heilerová, Milena Smolková, Daniela Kačmařová

Komise (sbor) pro občanské záležitosti (SPOZ) se zaměřuje ve své činnosti na významné životní události v životě občanů naší obce

Oblast vítání dětí

 • připravuje obřady vítání dětí a ve spolupráci se základní školou zajišťuje kulturní vystoupení.

Oblast práce s mládeží

 • organizuje slavnostní zahájení školní docházky s předáním finančního dárku rodičům prvňáčků,
 • organizuje v prostorách malého sálku OÚ slavnostní ukončení povinné školní docházky s předáním peněžního daru pro žáky, kteří navštěvovali od 1. do 5. třídy ZŠ Markvartovice.

Oblast práce se starší generací

 • společné posezení 70 a 75letých občanů v KD s programem žáků ZŠ a předáním dárku,
 • zajišťuje osobní návštěvy 80letých, 85letých, 90letých a pak každý rok,
 • mimořádnou pozornost věnuje blahopřání 100letým a starším jubilantům, včetně propagace ve sdělovacích prostředcích,
 • 2x ročně organizuje autobusový zájezd pro seniory.

Kulturní komise

Předseda: Zuzana Mertová
Členové: Zuzana Pistovčáková, MBA, Ing. Kateřina Tesařová, Daniela Kačmařová, Hana Brabencová

Komise předkládá iniciativní návrhy, stanoviska a náměty, týkající se komunikace s občany, prezentace obce a kulturních akcí v obci.
Navrhuje výši příspěvku obce na financování kulturních akcí v obci a prezentaci obce navenek.
Koordinuje vzhled a obsah www stránek obce.
Zajišťuje organizaci kulturních a společenských akcí financovaných z rozpočtu obce.


Sportovní komise

Předseda: Petr Tesař
Členové: Milan Stoklassa, Mgr. Zdeněk Guřan

Komise je iniciativním a poradním orgánem rady obce. Rada obce může pověřit komisi jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti sportovní komise.
Ze své činnosti je komise odpovědna radě obce.

 • dává náměty v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy v obci a sleduje realizaci schválených záměrů,
 • podílí se na zabezpečení podkladových materiálů o sportovní činnosti v obci pro zpracování informativních zpráv pro radu obce a zastupitelstvo obce,
 • podílí se na přípravě i vlastní realizaci obecních sportovních akcí pro děti a mládež,
 • spolupracuje se spolky v obci,
 • sleduje a vyjadřuje se k problematice sportu v obci.
 
Komise pro životní prostředí

Předseda: Ing. Pavel Merta
Členové: Ing. Jan Stuchlík, Ing. Jan Stoklasa

Komise ŽP dohlíží na ochranu životního prostředí na katastru obce. Soustředí se na ochranu krajiny, jejího funkčního a estetického významu, ochranu povrchových a podzemních vod, hospodárné nakládání s vodami, odstraňování odpadů, zajištění rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů a eliminaci nepůvodních, invazivních druhů. Předkládá RO návrhy týkající se zlepšení stavu životního prostředí v obci. Činnost komise lze považovat za klíčovou pro budoucnost obce.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Zdarma ke stažení:

V obrazeGoogle playApp Store

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9
1
10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Předpověď počasí

dnes, čtvrtek 7. 7. 2022
slabý déšť 22 °C 11 °C
pátek 8. 7. slabý déšť 15/12 °C
sobota 9. 7. slabý déšť 21/11 °C
neděle 10. 7. slabý déšť 15/10 °C